Congres Slim verantwoorden (ENSIA)

Via één systeem en in één keer verantwoording afleggen over informatieveiligheid, zowel via de gemeenteraad aan de inwoners van uw gemeente als aan de Rijksoverheid. Coördinatoren, toezichthouders en het projectteam ENSIA sloegen de handen ineen en werkten hard om ENSIA op de rails te zetten. De eerste verantwoordingscyclus is bijna afgerond. Op 19 juni wordt het congres “Slim verantwoorden” georganiseerd waar wordt stil gestaan bij de weg die is afgelegd, het overgangsmoment gemarkeerd en wordt vooruit gekeken. Ook wordt met elkaar gekeken waar de kansen liggen om ENSIA nog beter te maken. De deelnemers gaan actief met elkaar aan de slag en het streven is om er een interactieve, inspirerende middag van te maken via ronde tafels en debatten.

Aanmelden

Bent u erbij? U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.