CISO Intervisie – oktober

Introductie
Tijdens de CISO Intervisie komen gemeentelijke CISO’s vanuit het hele land digitaal bij elkaar om casussen, vraagstukken en actuele onderwerpen te bespreken. Elke maand is er een bijeenkomst van maximaal twee uur, waarin de onderwerpen die CISO’s vooraf hebben aangedragen aan bod komen. De bijeenkomst is dus voor en door CISO’s en wordt gefaciliteerd door de IBD. De bijeenkomsten kenmerken zich door een informele en vertrouwelijke sfeer, waarin iedereen wordt aangemoedigd om ervaringen, gedachten en ideeën te delen.

Doel Project
De CISO Intervisies zijn professionele, interactieve bijeenkomsten voor en door CISO’s van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over inhoudelijke vraagstukken. Het oogmerk is de deskundigheid van CISO’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Datum: donderdag 27 oktober 2022

Tijd: 13:30 – 15:30 uur

Locatie: Microsoft Teams

Aanmeldlink: aanmelden is niet meer mogelijk

Links naar relevante websites: N.v.t.