CISO Intervisie – mei

Wat is een intervisie?
Onder intervisie verstaan wij een professionele interactieve uitwisseling tussen CISO’s van gemeenten over vraagstukken of problemen uit de dagelijkse praktijk waar zij tegenaan lopen in hun CISO-rol. Het oogmerk is de deskundigheid van CISO’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Werkwijze
We komen bij iedere intervisie maximaal 2 uur bij elkaar. Vooraf kunnen de deelnemers één of meerdere onderwerpen inbrengen om te bespreken. Deze worden verzameld en vooraf naar alle deelnemers verzonden ter voorbereiding. De ‘eigenaar’ van de casus bepaalt hoelang en diepgaand het bespreken van de casus duurt. De andere deelnemers denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Bij de afronding van een casus kan de ‘eigenaar’ kort samenvatten welke punten hij of zij heeft opgestoken van de bespreking van de casus. De rol en positie van de CISO staat in de casus centraal. De focus ligt bij intervisie niet op inhoudelijke of technische kennis, maar op de aanpak van de casus vanuit de rol van de CISO.

Voor wie?
Deze bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor CISO’s werkzaam bij een gemeente of gemeentelijk samenwerkingsverband.

Aanmelden is niet meer mogelijk.