Adviesraad IBD

De adviesraad adviseert VNG over de huidige en toekomstige dienstverlening van de IBD. De adviesraad IBD heeft een adviserende rol op basis van signalen van de werkvloer. Ook zijn adviesraadleden ambassadeur voor de IBD en het onderwerp informatiebeveiliging. De relatie met de Commissie D&I is belangrijk en die lijn wordt gevormd door Franc Weerwind als voorzitter van de adviesraad.

De adviesraad komt twee maal per jaar bij elkaar en bespreekt de activiteiten uit het jaarplan van de IBD. De eerst volgende adviesraad is op woensdag 28 maart. Input op de agenda kunt u leveren op de IBD Community.