Adviesraad IBD – locatie Den Haag

Meer informatie over de Adviesraad IBD (bijvoorbeeld een overzicht van de leden en de notulen), vindt u hier.

De concept agenda wordt een aantal weken voorafgaand aan het overleg beschikbaar gesteld via de IBD community.  Via deze besloten groep kunt u input leveren ten behoeve van het vaststellen van de definitieve agenda. community.