2022 IBD Dreigingsbeeld – 14 oktober

Introductie

Binnenkort publiceert de IBD het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2023/2024. In deze tweejaarlijkse publicatie zet de IBD uiteen welke dreigingen ze ziet, hoe de gemeentesecretaris de weerbaarheid kan verhogen en welke uitdagingen hij of zij daarbij tegenkomt.

Doel project

De publicatie wordt gedeeld met bestuurders en gemeentesecretarissen. De IBD geeft voorafgaand de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van het Dreigingsbeeld. Daarom organiseert de IBD vóór de brede publicatie twee webinars voor CISO’s en FG’s werkzaam bij gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Tijdens het webinar wordt het Dreigingsbeeld toegelicht en aansluitend bespreken we met u hoe u het Dreigingsbeeld kunt inzetten voor uw doelen.

Datum: vrijdag 14 oktober 2022

Tijd: van 13:30 tot 14:30 uur

Locatie: via Teams

Aanmeldlink: aanmelden is niet meer mogelijk. U kunt u nog wel aanmelden voor de sessie op maandag 17 oktober

Links naar relevante websites: N.v.t.