Aansluiten voor GR’en – september 2022

Ook als gemeenschappelijke regeling kunt u aansluiten bij de IBD. Dit is belangrijk, omdat u zo kunt beschikken over relevante, actuele informatie over kwetsbaarheden in door uw organisatie gebruikte hard- en software. Daarmee kunt u voorkomen dat zich bij uw organisatie incidenten voordoen op het gebied van informatiebeveiliging, maar ook profiteren van de dienstverlening van de IBD mocht zo’n incident zich toch voordoen.

In deze online sessie wordt uitgelegd wat de IBD dienstverlening precies omvat en hoe uw organisatie zich bij de IBD kan aansluiten om te profiteren van deze dienstverlening.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de Aansluitsessie voor GR’en op maandag 26 september om 14:00 uur.

  • De gegevens die wij van u verzamelen gebruiken we uitsluitend voor het versturen van een uitnodiging voor het (be)spreekuur en het voorbereiden van bespreekpunten. De gegevens bewaren we maximaal één maand na het (be)spreekuur en worden daarna vernietigd.
  • De rode * achter de vragen geeft aan dat u op deze vragen een antwoord moet geven
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.