Aanmelden Functionaris Gegevensbescherming (FG) en privacyadviseur

Met dit formulier kunt u de bij de IBD uw Functionaris Gegevensbescherming (FG) en/of uw privacyadviseur aanmelden en of wijzigen.