2024 PO Intervisie – juni

Wat is een PO Intervisie sessie?
Een PO Intervisie sessie is een professionele, interactieve bijeenkomst door en voor Privacy Officers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over (juridisch)inhoudelijke vraagstukken. Het oogmerk is de deskundigheid van PO’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen en verbinding te leggen met gelijkgestemden. Alle informatie blijft binnen de groep en kan niet worden gedeeld, tenzij hierover is afgestemd. We wensen een vertrouwde omgeving te creëren waarin iedereen een bijdrage levert.

Werkwijze
We komen twee uur bij elkaar. Alle deelnemers kunnen vooraf onderwerpen indienen om te bespreken tijdens de bijeenkomst. De ingediende onderwerpen worden van tevoren ter voorbereiding gedeeld met alle deelnemers. De ‘eigenaar’ van het ingediende onderwerp is in de lead en dient zijn of haar onderwerp waar nodig toe te lichten. De andere deelnemers denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Bij de afronding van een onderwerp kan de ‘eigenaar’ kort samenvatten welke punten hij of zij heeft opgestoken. Deze Intervisie bijeenkomsten hebben een helder doel: een actieve en leerzame samenwerking voor en door PO’ers op landelijk niveau.

Voor wie?
Deze bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor PO’s werkzaam bij een gemeente of gemeentelijk samenwerkingsverband.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de online PO Intervisie op donderdag 6 juni van 10:00-12:00 uur.

  • De gegevens die wij van u verzamelen gebruiken we uitsluitend voor het versturen van een uitnodiging voor het (be)spreekuur en het voorbereiden van bespreekpunten. De gegevens bewaren we maximaal één maand na het (be)spreekuur en worden daarna vernietigd. De rode * achter de vragen geeft aan dat u op deze vragen een antwoord moet geven
  • De deadline voor het aanleveren van onderwerpen is 2 weken voorafgaand aan de sessie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.