2024 Online (be)Spreekuur Privacy Actualiteiten voor gemeenten – oktober

Tijdens dit online (be)spreekuur bespreken we gezamenlijk privacyactualiteiten van het afgelopen kwartaal, voor zover relevant voor gemeenten. Denk aan bijvoorbeeld jurisprudentie, (boete)besluiten, andere berichtgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens en onderwerpen die in de media aan bod zijn gekomen.

Een actieve deelname wordt van u gevraagd, bijvoorbeeld door aan te geven welke impact bepaalde actualiteiten hebben gehad binnen uw gemeente.

Met dit formulier kunnen alle privacy- en informatiebeveiligingsfunctionarissen van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden zich aanmelden voor het (be)spreekuur op maandag 21 oktober 2024 van 13:30 tot 15:00 uur.

  • De gegevens die wij van u verzamelen gebruiken we uitsluitend voor het versturen van een uitnodiging voor het (be)spreekuur en het voorbereiden van bespreekpunten. De gegevens bewaren we maximaal één maand na het (be)spreekuur en worden daarna vernietigd.
  • De rode * achter de vragen geeft aan dat u op deze vragen een antwoord moet geven
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.