2024 FG Intervisie – november

Wat is een intervisie? 
Onder intervisie verstaan wij een professionele interactieve uitwisseling tussen FG’s van gemeenten over vraagstukken of problemen uit de dagelijkse praktijk. Het doel is de deskundigheid van FG’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

De bijeenkomsten worden gefaciliteerd door de IBD en georganiseerd door gemeentelijke FG’s voor gemeentelijke FG’s.

Werkwijze 
We komen bij iedere intervisie maximaal 2 uur bij elkaar. Vooraf kunnen de deelnemers één of meerdere onderwerpen inbrengen om te bespreken. Deze worden verzameld en van tevoren naar alle deelnemers verzonden ter voorbereiding.

De ‘eigenaar’ van de casus bepaalt hoe lang en diepgaand het bespreken van de casus duurt. De andere deelnemers denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Bij de afronding van een casus kan de ‘eigenaar’ kort samenvatten welke punten hij of zij heeft opgestoken van de bespreking van de casus.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de FG Intervisie op donderdag 14 november 2024 van 10:00 tot 12:00 uur.

  • De gegevens die wij van u verzamelen gebruiken we uitsluitend voor het versturen van een uitnodiging voor het (be)spreekuur en het voorbereiden van bespreekpunten. De gegevens bewaren we maximaal één maand na het (be)spreekuur en worden daarna vernietigd.
  • De rode * achter de vragen geeft aan dat u op deze vragen een antwoord moet geven
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.