2023 IBD webinar Praktische BCM-aanpak

De IBD heeft samen met een expertgroep een standaard aanpak voor BCM ontwikkeld. Deze aanpak kent de volgende stappen: Bedrijfsprocessen – Risico’s – Maatregelen – Oefenen. Voor alle  stappen zijn ondersteunende producten beschikbaar; van overall plannen van aanpak tot gedetailleerde praktisch toepasbare producten. De lijnverantwoordelijken en hun medewerkers kunnen met deze producten concreet aan de slag. Er zijn ook producten gericht op het adviseren van de gemeentesecretaris vanuit zijn rol als hoeder van de continuïteit van de gemeente.

In dit webinar wordt deze aanpak toegelicht inclusief de praktisch toepasbare producten, die vanuit de expertgroep zijn ontwikkeld, en deze aanpak voor gemeenten ondersteunen.

Via dit formulier kunnen gemeentelijke CISO’s, BCM managers en andere functionarissen die met Business Continuity Management (BCM) te maken hebben, zich aanmelden voor het webinar Praktische BCM-aanpak op dinsdag 16 mei van 14:00-15:30 uur.