2023 Enquete praktische toepasbaarheid BCM producten

Met uw hulp wil de IBD zich een beter beeld vormen of het IBD aanbod met betrekking tot BCM aan uw behoefte voldoet. Daarom vragen wij u om deze enquête in te vullen. Deze is onderverdeeld in de volgende onderwerpen: algemeen BCM, beheerproces BCM, bedrijfsprocessen, risico’s, maatregelen, oefenen en ondersteuning IBD. De vragenlijst kan het beste worden ingevuld door degene die betrokken is bij het inrichten van BCM bij de gemeente. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten van uw tijd. 

De enquête kan tot uiterlijk 15 april worden ingevuld. 

Business Continuity Management (BCM)
BCM gaat over het beheersen van de bedrijfscontinuïteit. BCM is een proces waarbij de gemeente de maatregelen treft om- ongeacht de omstandigheden- de continuïteit van de meest kritische bedrijfsprocessen te garanderen. Zodat de dienstverlening ongehinderd doorgang kan vinden.  

De IBD heeft praktisch toepasbare producten ontwikkeld die het inrichten van BCM en ondersteunen. Zo bestaat het aanbod voor BCM uit overkoepelde producten. Elke stap uit de BCM aanpak (Processen, Risico’s, Maatregelen en Oefenen) wordt ondersteund door specifieke producten.