2023 Enquete praktische toepasbaarheid Back-up producten

De IBD heeft een uitgebreid producten en dienstenaanbod op het gebied van back-up en recovery. Omdat we graag willen weten of dit aanbod aan uw behoefte voldoet, vragen wij u om deze enquête in te vullen. De vragenlijst kan het beste worden ingevuld door degene die kennis heeft van de eisen die door de gemeente aan back-ups worden gesteld en inzicht heeft in de inrichting van de gemeentelijke back-up oplossing(en). Het kost ongeveer 15 minuten van uw tijd.

De enquête kan tot uiterlijk 15 april worden ingevuld.  

Back-up en recovery
Back-up en recovery beschermt gegevens tegen verschillende dreigingen, waaronder hardware storingen, menselijke fouten, cyberaanvallen, corruptie van gegevensdragers/opslagmedia en natuurrampen. Het is belangrijk om gegevens te beschermen tegen elk mogelijk probleem, zodat de gemeente niet overrompeld wordt als er iets gebeurt en de dienstverlening kan blijven doorgaan.