2023 Digitaal (be)spreekuur NIB2

Op dinsdag 16 mei organiseert de IBD samen met VNG Beleid een digitaal (be)spreekuur over NIB2/NIS2.

De IBD krijgt regelmatig vragen over de EU Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2/NIS2),  Met NIB2 wordt het toepassingsgebied van de bestaande NIB-richtlijn uitgebreid naar diverse sectoren die belangrijk zijn voor de economie en samenleving. Een reeks aan sectoren, waaronder het openbaar bestuur, worden verplicht om maatregelen te nemen om informatiebeveiligingsbeveiligingsrisico’s te beheersen.

Beleidscollega’s van de VNG zijn doorlopend in gesprek met de verschillende ministeries om duidelijkheid te krijgen over de betekenis voor gemeenten en de belangen van gemeenten te behartigen op dit dossier.

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Een beknopte uitleg over NIB2: zorgplicht, meldplicht en toezicht;
  • Het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) richting de rijksoverheid, ook in relatie tot de BIO, ENSIA en de IBD;
  • De lijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als stelselverantwoordelijke voor de digitale overheid;
  • De standpunten van andere betrokken ministeries en hun motivaties;
  • Scenario’s voor de toepasselijkheid op Nederlandse gemeenten en hun samenwerkingsverbanden;
  • Aanbevelingen voor voorbereidende maatregelen die gemeenten kunnen en moeten nemen in aanloop naar NIB2.

Via dit formulier kunnen medewerkers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden zich aanmleden voor de bijeenkomst op dinsdag 16 mei van 10:30 tot 12:00 uur.

Helaas is het maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst bereikt. Meld u aan voor een ander moment of stuur een mail aan [email protected] met het verzoek om u te mailen als er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd is.