2022 Spreekuur Het Pettenvraagstuk

Hebt u vragen over gegevensdeling in het sociaal domein en het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy? De IBD en het Programma Sociaal Domein organiseren in mei en juni drie spreekuren rondom dit thema.

Gemeenten zijn zich vaak onvoldoende bewust van de verschillende petten waarmee professionals in het sociaal domein zoals wijkteammedewerkers te maken hebben. Hierdoor zadelen ze professionals vaak onbedoeld op met taken die tegengestelde juridische regimes kennen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een professional zowel de rol van toeleider naar hulp, als hulpverlener heeft. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen naar aanleiding van de handreiking Wijkteams en het Pettenvraagstuk. We gaan er van uit dat u de handreiking kent en doorgenomen heeft.

Voor wie?

De online bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor FG’s, privacy officers, (privacy) juristen, managers sociaal domein en beleidsmedewerkers sociaal domein binnen gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het spreekuur Q&A Het ‘pettenvraagstuk’: omgaan met verschillende taken en rollen in het sociaal domein op woensdag 29 juni om 10:00 uur.

  • De gegevens die wij van u verzamelen gebruiken we uitsluitend voor het versturen van een uitnodiging voor het (be)spreekuur en het voorbereiden van bespreekpunten. De gegevens bewaren we maximaal één maand na het (be)spreekuur en worden daarna vernietigd.
  • De rode * achter de vragen geeft aan dat u op deze vragen een antwoord moet geven
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.