2022 najaar P – locatie Almelo

Programma IBD regiobijeenkomst privacy en gegevensbescherming 

11:45 – 12:00 uur Inloop
12:00 – 13:00 uur Netwerklunch
13:00 – 13:15 uur Plenaire opening
13:15 – 14:30 uur Workshopronde 1, in 2 groepen
14:30 – 14:45 uur Korte pauze
14:45 – 16:00 uur Workshopronde 2, in 2 groepen
16:00 – 17:00 uur Plenaire afsluiting

De workshops

Na de plenaire opening wordt de groep in 2 subgroepen verdeeld. Alle deelnemers zijn in de gelegenheid beide workshops bij te wonen.

Workshop 1 Succesverhaal gemeente: een team op sterkte

In deze sessie gaan we aan de hand van het voorbeeld van een gemeente antwoord proberen te krijgen op de volgende vragen:

  • Hoe zorg je ervoor dat je voldoende slagkracht krijgt in je gemeentelijke/regionale privacyteam? Daarvoor is het nodig om te weten wat jouw privacycapaciteit zou moeten zijn.
  • Welke expertise heb je nodig in jouw team?
  • Wie heb je in de gemeente nodig om jouw doel te bereiken (stakeholdermanagement)?

Aansluitend gaan we samen aan de slag met jouw gemeente: welke eerste stappen kun jij gaan zetten voor jouw team op sterkte?

Workshop 2: Sneak Preview AVG Borgingsproduct 3.0
Hoe kun je in kaart brengen waar jouw gemeente staat bij de naleving van de AVG? Door de open normen in de AVG is dat best een lastige opgave. Het Borgingsproduct van de IBD kan daarbij helpen. De afgelopen jaren hebben gemeenten hier al ervaring mee opgedaan. Dat heeft geleid tot een nieuwe versie van het product.  Tijdens deze workshop willen we de deelnemers alvast (actief) een inkijkje geven in de praktijkervaringen en bespreken we:

  • Wat is het product wel, maar vooral ook niet?
  • Wat zijn de verschillen met de vorige versie?
  • Hoe is het product opgebouwd?
  • Wat is de relatie met andere producten van de IBD?
  • Hoe maak je de transitie van het oude naar het nieuwe product?

Aanmelden

Met dit formulier kunnen medewerkers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden zich aanmelden voor de Regiobijeenkomst Privacy in Almelo op woensdag 26 oktober.