2022 najaar IB – locatie Roermond

Programma IBD Regiobijeenkomst Informatiebeveiliging

11:45 – 12:00 uur Inloop
12:00 – 13:00 uur Netwerklunch
13:00 – 13:15 uur Plenaire opening
13:15 – 14:30 uur Workshopronde 1, in 2 groepen
14:30 – 14:45 uur Korte pauze
14:45 – 16:00 uur Workshopronde 2, in 2 groepen
16:00 – 17:00 uur Plenaire afsluiting

De workshops

Na de plenaire opening wordt de groep in 2 subgroepen verdeeld. Alle deelnemers zijn in de gelegenheid beide workshops bij te wonen.

Workshop 1 Betrekken van het lijnmanagement: hoe doe je dat?
Als CISO ben je adviseur. Toch moet je er voor waken dat je niet in de uitvoerende rol terecht komt. Je hebt je plekje aan de C-tafel nog niet verdiend en het betrekken van de lijn lukt ook niet echt.

  • Hoe zorg je ervoor dat informatiebeveiliging chef- en lijnsache wordt?
  • Hoe betrek je de lijnmanager?
  • Wat werkt wel en wat werkt niet?
  • Tegen welke beperkingen loop je aan?

We zijn benieuwd naar jullie ervaringen en gaan samen ontdekken wat wel en wat niet werkt. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht in een levendige en boeiende discussie.

Het resultaat van de regiobijeenkomsten moet leiden tot een handzaam document met aandachtspunten en acties die je kunt ondernemen om betrokkenheid van de lijn te stimuleren, om ze meer aan zet te krijgen en te houden.

Workshop 2 Incident sessie: De hack bij de gemeente Buren
Aan de hand van enkele sleutelmomenten nemen we de deelnemers mee in de incidentrespons van Buren. Dat doen we op interactieve wijze met op ieder moment ruimte voor de vraag: ‘wat zou u doen?’ of ‘hoe zou dit in mijn gemeente zijn gegaan?’

In het tweede deel van de workshop presenteren we het draaiboek voor een dergelijk incident. De deelnemers gaan naar huis met inzicht over wat er dient te worden geregeld in de eigen organisatie om zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op een incident.

Vooraf lezen: het forensisch rapport van Hunt & Hackett.

Aanmelden

Met dit formulier kunnen medewerkers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden zich aanmelden voor de Regiobijeenkomst Informatiebeveiliging in Roermond op dinsdag 18 oktober.