Incident? Spoed?

Incident? Spoed?

Bij een spoedeisend incident kunt u de IBD 24 uur per dag bereiken via 070 373 8011, buiten kantooruren krijgt u via de voicemail instructies om de piketfunctionaris te bereiken.

Ondersteuning bij incidenten

Actueel

Update standaard verwerkersovereenkomst gemeenten (VWO versie 2.3)

In oktober 2020 besprak de beheergroep VWO in het reguliere halfjaarlijkse overleg de ingekomen wijzigingsvoorstellen. Alle voorstellen zijn besproken, beoordeeld

Lees verder  
Overzicht bewustwordingscampagnes

Overzicht bewustwordingscampagnes

Wilt u Informatiebeveiliging en of privacy onder de aandacht brengen in uw organisatie? Kijk dan eens naar ons overzicht met bewustwordingscampanges om ideeën op te doen!

lees hier meer

Kennisproducten Informatiebeveiliging & Privacy

De IBD maakt regelmatig kennisproducten zoals handreikingen en factsheets over informatiebeveiliging en privacy voor gemeenten. De producten bevatten praktische handvatten voor gemeenten en adviezen in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en het Borgingsproduct gegevensbescherming AVG.

IBD-CERT

Wilt u een incident of een kwetsbaarheid bij een gemeente of een responsible disclosure melden? Neem dan contact op met de CERT van de IBD.
Bel: 070 373 8011
Mail: incident@IBDgemeenten.nl

Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2021/2022

Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2021/2022

De IBD publiceerde op donderdag 24 september het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2021/2022. Met dit dreigingsbeeld wil de IBD gemeenten weerbaarder maken op het gebied van informatiebeveiliging door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s, de belangrijkste bedreigingen te duiden, handelingsperspectief te bieden en dit waar mogelijk toe te lichten met actuele voorbeelden. In het dreigingsbeeld 2021/2022 gaat de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) specifiek in op de risico’s voor de ambtelijke organisatie, het bestuur, de politiek, de inwoners en de ondernemers.

Download het dreigingsbeeld 2021/2022

De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Vragen en opmerkingen van gemeenten helpen ons om de behoefte te bepalen. Goede ideeën kunt u sturen aan info@IBDgemeenten.nl.

Contact met de IBD

@IBDgemeenten

Volg ons op twitter

Agenda

Alle agenda berichten