Incident? Spoed?

Incident? Spoed?

Bij een spoedeisend incident kunt u de IBD 24 uur per dag bereiken via 070 373 8011, buiten kantooruren krijgt u via de voicemail instructies om de piketfunctionaris te bereiken.

Ondersteuning bij incidenten

Actueel

BIO implementatieondersteuning gepubliceerd

In 2020 geldt voor de gehele Nederlandse overheid één uniform normenkader voor informatiebeveiliging, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 2019 is

Lees verder  

De IBD ondersteunt gemeenten met hun informatiebeveiliging. Vragen en opmerkingen van gemeenten helpen ons om de behoefte te bepalen. Goede ideeën kunt u sturen aan info@IBDgemeenten.nl.

Contact met de IBD

Kennisproducten Informatiebeveiliging

De IBD maakt regelmatig kennisproducten zoals handreikingen en factsheets over informatiebeveiliging voor gemeenten. De producten bevatten praktische handvatten voor gemeenten en adviezen in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Nieuw: op basis van de hoofdstukindeling van de Tactische BIG is nu ook een overzicht van de Operationele kennisproducten (BIG OP) beschikbaar.

IBD-CERT

Wilt u een incident of een kwetsbaarheid bij een gemeente of een responsible disclosure melden? Neem dan contact op met de CERT van de IBD.
Bel: 070 373 8011
Mail: incident@IBDgemeenten.nl

IBD Maandmonitor

IBD Maandmonitor

In de maandmonitor van maart onder andere aandacht voor: de veiligheid van Chinese technologie, een hack bij Citrix, malware op ASUS notebooks, vervanging PKI-Overheid certificaten, het wijzigingsbeheer op de BIO, de ENSIA-BIO pilot, webinar Baseline Informatiebeveiliging Overheid, verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen, veilig mailen in de zorgketen, FG- en CISO-collectieven, de ontwikkeling van privacy dienstverlening van de IBD, overleg met de AP, de oproep aan FG's inzake het jaarverslag, het onderzoek van Open State Foundation naar registers van verwerkingen, een update met betrekking tot de Standaard Verwerkersovereenkomst, datalekken door verkeerd geadresseerde post, boetebeleid van de AP, Raad van State vernietigt uitspraak over misbruik van recht Wbp en Raad van State adviseert over de rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijning.

lees hier meer

@IBDgemeenten

Volg ons op twitter

Agenda

Alle agenda berichten