Incident? Spoed?

Incident? Spoed?

Bij een spoedeisend incident kunt u de IBD 24 uur per dag bereiken via 070 373 8011, buiten kantooruren krijgt u via de voicemail instructies om de piketfunctionaris te bereiken.

Ondersteuning bij incidenten

Actueel

Overheidsbrede Cyberoefening op 28 oktober 2019

Op maandag 28 oktober 2019 vindt de Overheidsbrede cyberoefening – wat zou jij doen? plaats in Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht.

Lees verder  
Speel de IBD Crisisgame en volg de Train de trainer sessie op woensdag 26 juni locatie Utrecht

Speel de IBD Crisisgame en volg de Train de trainer sessie op woensdag 26 juni locatie Utrecht

Op woensdag 26 juni organiseert de IBD op locatie Tribes (Utrecht) een IBD Crisisgame van 10:00-12:00 uur en aansluitend een Train de trainer sessie van 12:30-13:30 uur. Om deel te nemen aan deze game/train de trainersessie stuurt u een mail naar bijeenkomsten@IBDgemeenten.nl o.v.v. deelname IBD Crisisgame 26 juni locatie Utrecht.

Lees hier meer over de game

Kennisproducten Informatiebeveiliging

De IBD maakt regelmatig kennisproducten zoals handreikingen en factsheets over informatiebeveiliging voor gemeenten. De producten bevatten praktische handvatten voor gemeenten en adviezen in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Nieuw: op basis van de hoofdstukindeling van de Tactische BIG is nu ook een overzicht van de Operationele kennisproducten (BIG OP) beschikbaar.

IBD-CERT

Wilt u een incident of een kwetsbaarheid bij een gemeente of een responsible disclosure melden? Neem dan contact op met de CERT van de IBD.
Bel: 070 373 8011
Mail: incident@IBDgemeenten.nl

IBD Maandmonitor

IBD Maandmonitor

In de maandmonitor van mei onder andere aandacht voor: de BIO, een pilot domeinnaambewakingsservice (DBS), bestuurders moeten meer grip krijgen op informatiebeveiliging, Keten Voetbal Voorziening (KVV) vervangt Voetbalvolgsysteem, Office 365 Security aanbevelingen, meting informatieveiligheidsstandaarden door Forum Standaardisatie, de workshop 'Tien geboden voor de CISO', uitnodiging masterclass Cybercrime, nepmails verstuurd vanuit naam gemeente, de Standaard Verwerkersovereenkomst verbindend verklaard, het publiceren van foto's, signalen vanuit de AP, uitnodiging sessie privacy in het fysieke domein en schadevergoeding op grond van de AVG.

lees hier meer
De BIO: Voor alle overheden één normenkader informatiebeveiliging

De BIO: Voor alle overheden één normenkader informatiebeveiliging

In 2019 kunnen gemeenten zich voorbereiden op de overgang van de BIG naar de BIO. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt gemeenten daarbij met producten en regionale bijeenkomsten

lees hier meer

@IBDgemeenten

Volg ons op twitter

Agenda

Alle agenda berichten