Incident? Spoed?

Incident? Spoed?

Bij een spoedeisend incident kunt u de IBD 24 uur per dag bereiken via 070 204 55 11, buiten kantooruren krijgt u via de voicemail instructies om de piketfunctionaris te bereiken.

Ondersteuning bij incidenten

Kennisproducten Informatiebeveiliging & Privacy

De IBD maakt regelmatig kennisproducten zoals handreikingen en factsheets over informatiebeveiliging en privacy voor gemeenten. De producten bevatten praktische handvatten voor gemeenten en adviezen in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en het Borgingsproduct gegevensbescherming AVG.

IBD-CERT

Wilt u een incident of een kwetsbaarheid bij een gemeente of een responsible disclosure melden? Neem dan contact op met de CERT van de IBD.
Bel: 070 204 55 11
Mail: incident@IBDgemeenten.nl

IBD Maandmonitor

IBD Maandmonitor

In de maandmonitor van mei is aandacht voor: actuele incidenten, de toolkit 'Behaviour by Design', de expertgroep Back-up en Restore, het webinar Monitoring & Response, een terugblik op de workshops Beheer Toegangsbeveiliging, een maandelijks spreekuur GGI-Veilig SIEM/SOC, digitale veiligheid voor bestuurders, Hof van Twente, de ronde tafel digitale continuïteit van Agentschap Telecom, onderzoek Binnenlands Bestuur naar digitale veiligheid bij gemeenten, actuele privacy vragen van gemeenten, social media monitoring, aanpassing SUWI regelgeving en verhouding Inlichtingenbureau/gemeenten, een nieuwe versie van de Standaard VWO, modelovereenkomsten verantwoordelijken, privacypositie bepalen, de Jeugdzorg Privacy-app, een update vanuit de Privacy werkgroepen, rechtspraak en regelgeving, nieuwe gedragscodes voor cloudproviders en een update rondom (be)spreekuren, intervisies en overleggen.

lees hier meer
Webinars en (be)Spreekuren

Webinars en (be)Spreekuren

I.v.m. de Coronamaatregelen is thuiswerken de norm en daarom organiseert de IBD nu regelmatig interactieve virtuele bijeenkomsten via o.a. Zoom of Webinargeek. Tijdens deze virtuele bijeenkomsten kunnen CISO’s, FG’s en PO’s werkzaam bij gemeenten/gemeentelijke samenwerkingsverbanden met elkaar sparren over uiteenlopende thema’s.

Download hier de presentaties of kijk welke virtuele bijeenkomsten gepland staan

De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Vragen en opmerkingen van gemeenten helpen ons om de behoefte te bepalen. Goede ideeën kunt u sturen aan info@IBDgemeenten.nl.

Contact met de IBD

@IBDgemeenten

Volg ons op twitter

Agenda

Alle agenda berichten