Incident? Spoed?

Incident? Spoed?

Bij een spoedeisend incident kunt u de IBD 24 uur per dag bereiken via 070 204 55 11, buiten kantooruren krijgt u via de voicemail instructies om de piketfunctionaris te bereiken.

Ondersteuning bij incidenten

Actueel

Blog: Op de CISO-stoel bij de IBD

Van oktober vorig jaar tot dit voorjaar was ik gedetacheerd bij de IBD “op de CISO-stoel”, zoals dat heet. Die

Lees verder  

Kennisproducten Informatiebeveiliging & Privacy

De IBD maakt regelmatig kennisproducten zoals handreikingen en factsheets over informatiebeveiliging en privacy voor gemeenten. De producten bevatten praktische handvatten voor gemeenten en adviezen in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en het Borgingsproduct gegevensbescherming AVG.

IBD-CERT

Wilt u een incident of een kwetsbaarheid bij een gemeente of een responsible disclosure melden? Neem dan contact op met de CERT van de IBD.
Bel: 070 204 55 11
Mail: incident@IBDgemeenten.nl

Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023/2024

Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023/2024

De IBD publiceerde in oktober het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023/2024. Met dit dreigingsbeeld wil de IBD gemeenten weerbaarder maken op het gebied van informatiebeveiliging door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s, de belangrijkste bedreigingen te duiden, handelingsperspectief te bieden en dit waar mogelijk toe te lichten met actuele voorbeelden.

Zie ook het item in de uitzending van Nieuwsuur over het dreigingsbeeld
IBD Maandmonitor

IBD Maandmonitor

In de Informatiebeveiliging en Privacy maandmonitor van maart onder meer aandacht voor TikTok op de werktelefoons van ambtenaren, een gesprekstarter rondom het gebruik van Social Media, een integraal IB&P beleid, een update van de Handreiking Logging, de enquêtes met betrekking tot BCM en Back-up en recovery, de BIO 2.0 update, de storing in de StembureauApp tijdens de verkiezingen, een kijkje in de keuken bij de IBD, de aanbesteding Monitoring & Response, een update over het Borgingsproduct 3.0, een terugblik op het AI en Algoritme (be)spreekuur, het onderzoek naar de rol en positionering van FG’s door EDPB, DPIA's en nog veel meer!

lees hier meer

Business Continuity Management (BCM) gaat over het beheersen van de bedrijfscontinuïteit. BCM is een beheersproces waarbij de gemeente maatregelen treft om- ongeacht de omstandigheden- de continuïteit van de meest kritische bedrijfsprocessen te garanderen. Zodat de dienstverlening ongehinderd doorgang kan vinden. De IBD heeft alle informatie over BCM op een rijtje gezet.

Lees hier meer

@IBDgemeenten

Volg ons op twitter

Agenda

Alle agenda berichten